TV360 / 30-05-2013 / เรื่องเด่นเย็นนี้

รายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3
วัน 30 พ.ค.-2556 ช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้

มาดูข้อมูลของจริง กรุงเทพและปริมณฑล เตรียมจมใต้ทะเล ในอีก 50 ปีข้างหน้า

ระยะเวลา 50 ปีข้างหน้า อาจไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป สำหรับการเตรียมการรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่กระทำต่อมนุษย์

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo