TV360 / 29-05-2013 / เรื่องเด่นเย็นนี้

รายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3
วัน 29 พ.ค.-2556 ช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้

คาดการณ์พายุปี 2556 ในภูมิภาคบ้านเราเตรียมเจอพายุเดือนกรกฎาคม  ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก

พายุหมุนเขตร้อนจะมีผลกับภูมิภาคบ้านเรา ฤดูพายุภูมิภาคนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม ลูกแรก เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคมไทยจะโดนพายุคุกคาม ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน คาดว่าจะมีพายุ เข้าไทย 2 ลูก

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo