TV360 / 28-05-2013 / เรื่องเด่นเย็นนี้

รายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3
วัน 28 พ.ค.-2556 ช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้

คำแนะนำสำหรับคนไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออก นับจากนี้
ทะเลภาคตะวันออก คลื่นลมในอ่าวไทยตอนบน ช่วงภาคตะวันออก จึงแรงขึ้น ในหน้ามรสุมด้วย
ความรุนแรงถึงขนาด จะเกิดอันตรายได้ หากมีการเดินเรือเข้าไปในบริเวณคลื่นลมแรง หรือ การเล่นน้ำทะเล โดยไม่ระวัง  การพยากรณ์อากาศ และคลื่นภาคตะวันออก

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo