TV360 / 27-05-2013 / เรื่องเด่นเย็นนี้

รายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3
วัน 27 พ.ค.-2556 ช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์

ติดตามลักษณะอากาศของสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเดือนพฤษภาคม และเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเข้าสู่หน้าฝนไทยอย่างเป็นทางการแต่จนถึงตอนนี้ พื้นที่เกินครึ่งของประเทศ ภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก อีสานและใต้บางส่วนยังมีฝนน้อยมาก  ในสัปดาห์นี้คาดว่าฝนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆทุกภาค

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo