TV 360 Academy : ขอเชิญทุกท่านเข้ามา สานฝัน คว้าดาว ด้วยกัน ณ สถาบัน 360 องศา V Academy

360vacademy-fb-link

0

สถาบัน 360 องศา V Academy

ขอเชิญทุกท่านเดินเข้ามา สานฝัน คว้าดาว ด้วยกัน ณ สถาบัน 360 องศา V Academy แห่งนี้…พบกับศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิต ที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงวัย ศูนย์รวมแห่งความรัก ความอบอุ่นของครอบครัวด้วยหลักสูตร และกิจกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

Kids Kidsai Club  :  น้องๆ เยาวชนจะได้พบกับหลักสูตร ร้อง เล่น เต้น แสดง และหลักสูตรผู้ประกาศข่าว พิธีกร กับครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง EQ & IQ อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Smart Life 360 องศา  :  หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้มีหัวใจท้าทายทุกความใฝ่ฝัน สร้างความมั่นใจมุ่งสู่ความสำเร็จ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Health & Welth  :  สร้างฝันปั้นสวย ด้วย “ธรรมชีวิต” สุขภาพกาย ใจเป็นหนึ่งเดียว,  “รวย” ด้วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้, ร่วมแบ่งปันสู่สังคม Social responsible and Sharing, และรวมพลังรักษ์โลก 360 องศา กับ ECO TOUR

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo

น้อมถวายความอาลัย