Rising Star .. พราว ชุดาภา แซ่ว่าง .. คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 3 ..

mag-proud_900x600ชื่อ นางสาว ชุดาภา แซ่ว่าง

ชื่อเล่น พราว

อายุ 16 ปี

สูง 160 ซม.

น้ำหนัก 53 กก.

กีฬาโปรด : วอลเลย์บอล,เปตอง,ตะกร้อ

ทักษะพิเศษ : พูดภาษาจีน, ร้องเพลงจีน, ร้องเพลงลูกทุ่ง, เต้น Cover, รำนาฏศิลป, พิธีกร

ผลงาน

ชนะเลิศอันดับ 1 TO BE NUMBER ONE Idol ระดับอำเภอ

ชนะเลิศอันดับ 1 TO BE NUMBER ONE dancercise ระดับอำเภอ

ชนะเลิศการขับร้องประสานเสียง ระดับจังหวัด

ชนะเลิศการขับร้องประสานเสียง ระดับภาคเหนือ

ชนะเลิศการรำนาฏศิลป์(ฟ้อนวี) ระดับจังหวัด

 

จุดเริ่มต้นของเส้นทางการล่าฝัน

“เริ่มจากตัวเองมีความฝันจึงหมั่นฝึกฝนตัวเองและเริ่มลงมือทำเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ฝึกร้องเพลงในโบสถ์และร้องเพลงนมัสการในโบสถ์เป็นประจำค่ะ รวมถึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงในโรงเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะต่างๆ เช่นการร้องเพลงการขับร้องประสานเสียง การเต้น การเรียงความจากนั้นก็เริ่มที่จะประกวดนอกโรงเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆ เช่น โครงการ To be Number 1 ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถการร้องเพลงและการเต้นค่ะ”

แรงผลักดันที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

“เวลาที่ท้อหรือผิดหวัง พราวจะนึกถึงครอบครัวที่คอยให้กำลังใจเรา คุณพ่อคุณแม่พูดอยู่เสมอว่าทำให้ดีที่สุดแม้ว่าผลจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่แล้ว”

ฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชนไทยในโลกปัจจุบัน

“อยากให้เยาวชนไทยเป็นเยาวชนที่ดีทั้งภายในและภายนอก มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเรื่องมารยาท เช่น การไหว้ เพราะการไหว้เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและงดงามของคนไทยโดยเน้นให้เยาวชนใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างประหยัดรู้จักคุณค่า ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราไปนานๆ เยาวชนรุ่นใหม่อย่างเราต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลกรักอนาคตค่ะ”

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo