ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีหล่อนำฤกษ์ พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

 ตามที่บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพ

โดยมีการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้

 1. พิธีมหามังคลาภิเษกบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อขออนุญาตจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพ โดยมีท่าน องคมนตรี ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณ วิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

 2.งานแถลงข่าวโครงการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณแซ็กธนินวัฒน์พัฒนวีรคุณ และคุณวีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ประธานดำเนินการจัดงาน ร่วมกันแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 3. พิธีเทวาภิเษกโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช ทำพิธีจุดเทียนชัย พร้อมทั้งเจิมมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพขึ้น โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 109 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในพิธีณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นไป ทางโครงการฯได้จัดทำพิธีหล่อนำฤกษ์ พระพิฆเนศปางมหากามเทพในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีหล่อนำฤกษ์ ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมกันนี้ หากท่านผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์ที่จะบริจาคเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศปางมหากามเทพ และต้องการรับองค์พระพิฆเนศปางมหากามเทพกลับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีหล่อนำฤกษ์ กรุณาโอนเงินบริจาคเช่าบูชา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อทางโครงการฯจะได้ดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จทันเวลา และนำองค์พระพิฆเนศปางมหากามเทพของท่านเข้าร่วมพิธีหล่อนำฤกษ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจบริจาคเช่าบูชา สามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีกำหนดการต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 ทางโครงการฯ ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตและการร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo