Green Update สุดยอดไทย!!กับค่ามลพิษทางอากาศที่ลดลงอย่างมาตรฐาน

Green update 1

Green Update

สุดยอดไทย!!กับค่ามลพิษทางอากาศที่ลดลงอย่างมาตรฐาน

เรื่องของมลพิษโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักๆที่ยังคงเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมและยังสามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่ไทยมีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นลำดับต้นๆในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการยอมรับ จากนานาประเทศในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับมาตรฐานในประเทศไทย เรามีมาตรฐานในการวัด โดยใช้ค่าที่เราเรียกว่า PM 10 ในการวัดมาตรฐานของฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งเรามีสถานีตรวจวัดอากาศ 63 สถานี ใน 33จังหวัด โดยเลือกจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรโรงงานต่างๆ  พบว่า ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คืออยู่ในมาตรฐานแล้วก็ลดลง คือลดลงจากทั้งปี ต้องไม่เกิน 50ไมโครกรัม ส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า 50 ไมโครกรัมแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องมลพิษดีขึ้น ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ ก็มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กระจายใน 33 จังหวัด พร้อมรถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่กว่า 10 คัน ไว้คอยช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดปัญหาร้องเรียนและในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่จะเห็นได้ว่า เราพัฒนาถึงขนาดที่ว่า ประเทศกัมพูชา ได้ขอให้เราไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับประเทศกัมพูชา ทั้งหมดคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ไทยขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆ ของกลุ่มอาเซียนในการจัดการคุณภาพอากาศแต่เราก็ต้องช่วยกันลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากทุกภาคกิจกรรม เพื่อให้อนาคตข้างหน้าเราจะยังคงรักษาระดับมาตรฐานที่ดีแบบนี้ไว้ได้ตลอด

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo