Green Update ปลอดภัยไร้กังวล!! เจนี้พร้อมรับประทานอาหารไร้สารปนเปื้อนแน่นอน

Green update jjj

Green Update ปลอดภัยไร้กังวล!! เจนี้พร้อมรับประทานอาหารไร้สารปนเปื้อนแน่นอน

ใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงเทศกาลกินเจ หรือเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20-28 ตุลาคม เป็นเวลา9 วัน 9 คืน เพื่อที่จะให้เชิญชวนให้ทุกคนงดเว้นเนื้อสัตว์และมารับประทานผักและผลไม้ และยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้ทำงานสะดวกขึ้น

เมื่อถึงเทศกาลกินเจเราจะเห็นธงสีเหลืองแถบแดงพร้อมตัวหนังสือตรงกลางคำว่า เจ ปักเต็มหน้าร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าร้านนี้มีอาหารเจ แต่ในช่วงเทศกาลกินเจนี้ทางกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจโดยเมื่อปี พ.ศ.2559 ของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจหาสารพิษปนเปื้อนของวัตถุดิบที่จะมาทำอาหารเจ ทั้ง 5 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น บอแรกซ์ ซาลิไซลิค สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน และสีสังเคราะห์ จำนวน 1,692 ตัวอย่าง ซึ่งสารปนเปื้อนแต่ละชนิดยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน แต่มีอยู่หนึ่งตัวที่น่าเป็นห่วง นั่นคือ กรดซาลิไซลิค หรือ สารกันรา ที่พบในประเภทอาหารจำพวกของหมักดอง เช่น ผักกาดดองเปรี้ยว ใบปอดองเปรี้ยว และมะขามป้อมดอง  ถึงเกือบ 20% และปีนี้สำนักอนามัย เฝ้าระวังจับตา สารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารเจ สุ่มตรวจในพื้นที่ ทั้ง 50 เขตใน กทม. โดยมีแผนไว้ 3 ระยะ คือ

1.ก่อนเทศกาลกินเจ 2 อาทิตย์ โดยลงพื้นที่ สุ่มตรวจ สารปนเปื้อน เฝ้าระวัง ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ

2.ช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม โดยจะลงพื้นที่สุ่มตรวจ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแปรรูป

3.หลังช่วงเทศกาลกินเจ จะรวบรวมและสรุปผลของการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจของปีต่อๆไปจากตัวเลข 20% ของกรดซาลิไซลิค ที่ปน เปื้อนมาในอาหารหมักดอง ถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียว กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ฝากเตือนประชาชน  ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้โดยเด็ดขาด เพราะหากรับประทานเข้าไปเป็นจำนวนมาก จะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคไต ด้วยเช่นกัน แต่หากผู้บริโภคจะรับประทานจริงๆ ก็ให้คำนึงถึงความสะอาด อาหารหมักดองควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ถูกหลักโภชนาการ และได้รับรองจาก อย. ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการบริโภคอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ

เชื่อว่าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2560 นี้ ผู้ที่รับประทานเจทุกคนจะได้เลือกสรรวัตถุดิบและอาหารเจที่มีประโยชน์และไร้สารปนเปื้อนแน่นอน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการ ลด ละ เลิก การใช้สารปนเปื้อนในอาหารอีกด้วย

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo