Green Touch 24/12/2560 : CSR ดารารักษ์โลก อุ่นไอรักกับตราแม่ครัว ปี2

Green Touch ดารารักษ์โลกขึ้นเหนือ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ช่วยพัฒนาโรงเรียน พร้อมกิจกรรมมากมาย ในกิจกรรมอุ่นไอรักเพื่อน้อง

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo