Green Think 19/11/60 เม็ดพลาสติกถูตัว??.. หรือที่เรารู้จักในชื่อ เม็ดบีดส์…

เม็ดพลาสติกถูตัว??…..หรือที่เรารู้จักในชื่อ เม็ดบีดส์……ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆที่สาวๆชอบใช้ แต่หลังจากนั้นละ…..เม็ดบีดส์ไปอยู่ไหน? ความสวยงามที่แลกมาด้วยการทำลายธรรมชาติ ภัยเงียบแบบนี้รู้แล้วต้องช่วยกันป้องกันแล้วละค่ะ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo