slide

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

มหาเทพแห่งความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ก่อกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก จัดสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

slide

มัลลิกา & สุรบถ หลีกภัย

เรานับถือองค์พระพิฆเนศมาตลอด ปีนี้ถือเป็นปีดี มีโอกาสเช่าบูชาพระพิฆเนศปางมหากามเทพ เพื่อความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และ ในเรื่องความรัก

slide

ณเดชน์ คูกิมิยะ

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ นี้ถือเป็นปางแรกที่จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับ

slide

สุวนันท์ ปุณณกันต์

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศปางมหากามเทพนะค่ะ ซึ่งถือเป็นปางที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตศิลป์ จากคุณพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรแห่งสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร สวยงามและถูกต้องตามลักษณะ ควรค่าน่าสะสมบูชามากๆค่ะ

พระพิฆเนศ Seperator shadow

ความเป็นมาของ พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

สุดขอบโลกจักรวาล บันดาลให้ก่อเกิดสรรพสิ่งสรรพศาสตร์ มากมายเหลือคณานับ “มนุษย์” สัมผัสกับศาสตร์แห่งความเชื่อ ความศรัทธามาช้านาน ด้วยการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเป็นพลังแห่งชีวิต เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มนุษย์ก้าวสู่ความสุข ความสมหวังและความสำเร็จในทุกๆด้าน พระพิฆเนศปางมหากามเทพ คือเทพแห่งธรรม สรรค์สร้างสรรพมงคลอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ และความรัก โดยมีเทวลักษณะที่พิเศษและงดงามยิ่ง ทุกท่านที่ได้บูชานับได้ว่าท่านมีโอกาสร่วมสายธารแห่งบุญครั้งยิ่งใหญ่ธำรงไว้ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จารึกไว้ในประวัติศาสตร์สืบไป

การจัดสร้าง “พระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ” เกิดจากแรงศรัทธาของคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด และคุณวีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยมี อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและมีส่วนร่วมทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ
 • เพื่อเป็นการสักการบูชาพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 • ส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลาย ยึดมั่นในความดีงามและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต
 • เพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่งมอบแด่ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิพระดาบส

ตำนานเทวกำเนิด พระกามเทพ และ พระพิฆเนศ

ณ พิธีบวงสรวงขององค์เทพบนสวรรค์ พระทักษะ พระบิดาของพระนางสตี ได้เชิญเหล่าเทพต่างๆ ให้มาร่วมพิธีดังกล่าว หากแต่ยกเว้น องค์พระศิวะ ผู้ซึ่งเป็นลูกเขย ไม่ให้เข้าร่วมพิธี พระนางสตีผู้เป็นมเหสีของพระศิวะและพระธิดาของพระทักษะจึงเสียพระทัยอย่างมาก และทะเลาะกับบิดาจนสิ้นชีพ เมื่อพระศิวะทราบว่ามเหสีของตนสิ้นชีพจึงโกรธและทะเลาะกับพระทักษะ ตัดศีรษะของพระทักษะขาด เหล่าเทพองค์อื่นๆ เกิดความรู้สึกสงสารพระทักษะจึงขอร้องพระศิวะให้ต่อศีรษะให้พระทักษะ แต่ด้วยความโกรธแค้น พระศิวะจึงนำหัวแพะที่ใช้ประกอบพิธีมาต่อเป็นศีรษะให้พระทักษะแทน นับแต่นั้นพระทักษะจึงเป็นเทพที่มีศีรษะเป็นแพะ

พระศิวะเสียใจอย่างมาก จึงปลีกวิเวกไปบำเพ็ญสมาธิที่เทือกเขาหิมาลัย ตัดขาดจากโลกภายนอก ดังนั้นจึงทำให้หมู่มารทั้งหลายแผลงฤทธิ์เดชได้อย่างอหังการ (แต่ในขณะนั้นพระนางสตีก็ได้กลับมาเกิดอีกครั้ง นามใหม่ว่า พระแม่อุมา) พระพรหมเห็นเหตุการณ์ดังนั้น จึงต้องเร่งหาวิธีให้พระศิวะกลับมาปกครองเหล่ามารไม่ให้กำเริบได้ ซึ่งวิธีที่พระพรหมจะใช้คือ ให้ลูกชายนามพระกามเทพ ผู้ซึ่งได้รับพรจากพระบิดาให้มีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องความรัก โดยมีลูกศรและคันธนูคู่กาย หากยิงลูกศรให้ผู้ใด เมื่อผู้นั้นลืมตา ก็จะหลงรักสิ่งที่เห็นสิ่งแรกในทันที พระพรหมจึงให้พระกามเทพแผลงศรให้พระศิวะ โดยเสกให้บนเทือกเขาหิมาลัยเต็มไปด้วยดอกกุหลาบ และเชิญพระแม่อุมาให้มาร่ายรำ เมื่อพระศิวะถูกแผลงศรและลืมตาเห็นพระแม่อุมา ก็ได้ตกหลุมรักในทันใด แต่ด้วยพระศิวะนั้นมีพระเนตรที่ 3 ซึ่งใช้เพื่อทำลายล้าง องค์กามเทพจึงสลายสิ้นชีพด้วยเหตุนั้น พระอุมาเกิดความสงสารจึงขอให้พระศิวะชุบชีวิต แต่พระศิวะทำได้เพียงการตั้งให้องค์กามเทพเป็นมหาเทพแห่งความรักของสากลโลก

จากนั้นพระศิวะ และพระแม่อุมาก็ได้ใช้ชีวิตคู่เรื่อยมา หากแต่พระศิวะต้องมีภารกิจทำให้ต้องจากพระแม่อุมาอยู่บ่อยครั้ง พระแม่อุมาจึงเสกเด็กผู้ชาย นามว่า พระพิฆเนศ โดยเสกจากคราบไคลจากการชำระล้างร่างกายของพระแม่อุมา ให้เป็นเสมือนลูกและแต่งตั้งให้เป็นผู้เฝ้าดูแลอยู่ที่ประตูเข้าออก

ครั้นเมื่อพระศิวะกลับมา ก็ได้เจอกับพระพิฆเนศหน้าประตู ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้จักกัน พระศิวะก็จะเข้าบ้านของตนให้ได้ พระพิฆเนศก็ต้องทำหน้าที่ในการปกป้องดูแล ทั้งสองจึงต่อสู้กัน จนพระพิฆเนศถูกตัดศีรษะด้วยตรีสูร อาวุธคู่กายของพระศิวะ เมื่อพระแม่อุมาทราบเรื่อง ก็โกรธแค้นอย่างรุนแรง (ทำให้เกิดเป็นปางพระแม่กาลี) จนทำให้พระศิวะต้องยอมชุบชีวิตพระพิฆเนศด้วยการต่อศีรษะ โดยให้พระพิษณุช่วยออกตามหาศีรษะของอะไรก็ได้จากทางทิศเหนือ พระพิษณุออกเสาะหา จนได้พบช้างที่กำลังตาย จึงนำหัวช้างไปถวายให้พระศิวะ นับแต่นั้นมาพระพิฆเนศจึงเป็นเทพที่มีศีรษะเป็นช้าง และได้รับพรจากพระศิวะให้ทำการสิ่งใดสำเร็จดังหมายทุกประการ และตั้งให้พระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกที่ผู้บูชาจะต้องบูชา ก่อนที่จะบูชาองค์อื่นๆได้

ตำนานเทวกำเนิดของ พระพิฆเนศ ที่เกี่ยวข้องกับ พระกามเทพ

จากการสืบค้นพบว่า ตามตำนานแล้ว องค์พระพิฆเนศมีทั้งหมด 32 ปาง แต่มีเพียง 2 ปาง ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับพระกามเทพคือ ปางอุสวะ คณปติ (ปางความรักและเสน่หา) และ ปางมหาคณะปะติ (ปางแห่งความยิ่งใหญ่) ซึ่งพระหัตถ์ของท่านถือศรพระกามเทพและทรงมีฤทธานุภาพ ดลบันดาลประทานความรักให้กับมวลมนุษยชาติได้อย่างพระกามเทพ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่มีมาแต่ช้านาน จึงทำให้เกิดองค์พระพิฆเนศปางมหากามเทพ จารึกเป็นประวัติศาสตร์แห่งสายธารความศรัทธาครั้งแรกในประเทศไทย

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

มหา คณปติ (MAHA GANAPATI)

พระวรกายสีส้ม เป็นปางแห่งความยิ่งใหญ่ ทรงอุ้มชายา ข้างซ้าย ทรงถือดอกบัว มี 8 พระเนตร คือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ไฟ ทรงถือผลทับทิม บ่วงบาศ จักราดอกบัว นิลุบลสีน้ำเงิน หม้อแห่งทรัพย์ ศรพระกามเทพ ดอกบัวแดง งาช้าง กระบอง
คาถา “โอม ศรี มหา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา”


พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

อุสวา คณปติ (URDHVA GANAPATI)

ปางแห่งกิเลสสมบัติของนิกายตันตระ ทรงโอบชายา พระวรกายสีเขียวแห่งทรัพย์ มี 4 พระกร ถือดอกบัวน้ำเงินนิลุบล ลูกธนูแห่งรัก คันศรกามเทพทำจากต้นอ้อย พระวรกายสีขมิ้นหรือสีทองแดง ถือดอกบัวแดง งาหัก (ใช้ในพิธีเรียกเสน่ห์และรัก) มนต์พระเวทแห่งทรัพย์
คาถา “โอม ศรี อุสะวา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา”


จากพระคัมภีร์ศรีคเณศของลัทธิตันตระอินเดียใต้ ได้กล่าวถึงพระพิฆเนศ ปางอุสวาคณปติและปางมหาคณปติ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของ การบูชาเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่โดยเป็นปางที่มีลักษณะพิเศษ คือ พระพิฆเนศทรงอุ้มพระชายา ประทับบนตัก และมีศรแห่งรักร้อยคันธนูของพระกามเทพเป็นอาวุธ อันหมาถึง ทรงมีฤทธานุภาพ ดลบันดาลประทานความรักให้กับมวลมนุษยชาติไดอย่างพระกามเทพนั่นเอง จึงเป็นที่มาการกำเนิดขึ้นของ พระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ อันยิ่งใหญ่

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

มหาเทพแห่งความรัก ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่

เทวลักษณะของ พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

พระพิฆเนศ

ได้รับการปั้นต้นแบบจาก ช่างพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จึงถือเป็นงานเทวศิลป์ที่งดงามทรงคุณค่ายิ่ง

ทรงประทับยืนบนก้อนเมฆ หมายถึง สรวงสวรรค์ มีหนูมุสิกะ เป็นบริวารพาหนะ

 • 1. พระหัตถ์ขวา ถือ คันศรหรือธนูแห่งรัก หมายถึง การขจัดอุปสรรค นานานัปการและประทานความรักแด่มวลมนุษยชาติ
 • 2. พระหัตถ์ซ้าย ถือหัวใจสลักอักษร “โอม” (โอม แทน อะ = พระศิวะ/ อุ= พระพิษณุ / มะ= พระพรหม) หมายถึง การบูชาหัวใจของพระตรีมูรติ ด้วยความรักความบริสุทธิ์ใจทรงพลัง สื่อความหมายในการมอบความรัก ความปรารถนาดีให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง
 • 3. ลูกศรแห่งรักของพระกามเทพ อันประกอบไปด้วย ศรแห่งรักเสน่หาและความหลงใหล
 • 4. ปีกนก หมายถึง การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สูงส่ง ประดุจดัง “ดังเทพเจ้าติดปีก” อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ
 • 5. หนูมุสิกะติดปีก หมายถึง บริวารที่คอยส่งสารคำอธิฐานให้แก่พระพิฆเนศ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ สมหวัง ดังใจปรารถนาอย่างรวดเร็วฉับพลัน

เนื้อสำริด (สัมฤทธิ์)

คือการผสมระหว่างโลหะ ที่ประกอบไปด้วย ทองคำและเงิน , เหล็ก, ทองเหลือง, ทองแดง,ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี รวมกัน ทำให้เกิดความสวยงาม คงทน ถาวรและผิวเรียบเนียนมากกว่าการหล่อโลหะทองเหลือง ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติการหล่อที่เนื้องานเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางศิลปะที่ทั่วโลกยอมรับ

ทองไมครอน

คือกระบวนการทำชุบสีทองคำแบบลักษณะงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งจะมีราคาต้นทุนที่สูงกว่าการปิดทองเปลว คุณสมบัติมีความสวยงามมันวาว คงทน ไม่ลอกดำ

บรอนซ์เขียว

คือกระบวนการทำสีเช่นเดียวกับงานอนุสาวรีย์ มีความสวยงามคงทน ยิ่งนานสีจะยิ่งสวยเป็นธรรมชาติ

ฐานหินอ่อน

เป็นหินอ่อน 100% มีป้ายแผ่นโลหะติดพระนาม พระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ

***ปั้นและออกแบบโดย ช่างพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร***

ซึ่งจัดสร้างตามตำนานเทวกำเนิดของเทพสององค์ คือ พระกามเทพ และ พระพิฆเนศ โดยได้รับการศึกษา ค้นคว้า สืบค้นประวัติเทวกำเนิดของพระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ โดย อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ ที่ได้นิมิตเห็นจากสมาธิจิต


มวลสารศักดิ์สิทธิ์ของ พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

พระพิฆเนศ
 • 1. กิ่ง และใบต้นพระศรีมหาโพธิ์ (เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นที่ประทับ และ ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า)
 • 2. ดินจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ), พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้), สารนาถ (สถานที่แสดงปฐมเทศนา) และ กุสินารา (สถานที่ดับขันธ์ปรินิพาน)
 • 3. ดินจากถ้ำ ของพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย และดินจากถ้ำพระสารีบุตร พระอักคระสาวกเบื้องขวา
 • 4. เทียนชัยและแป้งเจิม ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อธิษฐานจิตให้กับ อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์
 • 5. พระเนื้อดินและดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดป่าพระพิฆเณศวร บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แหล่งที่ขุดข้นพบพระพิฆเนศหินทราย อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
 • 6. ดินและชิ้นส่วนมวลสารจากวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่เก็บรักษาพระพิฆเนศหินทราย ศิลปะขอม อายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 15
 • 7. ผงพรหมประสิทธิ์ท่านท้าวมหาพรหม
 • 8. เพชรและพลอยอัญมณีนพเก้า
 • 9. ผงงาช้างบริสุทธิ์จากงานแกะสลักองค์พระพิฆเนศงาช้าง

Spell

Spell คาถาบูชา

" โอมศรีคเนศายะ กามะเทวะ นะมะฮา"
สวดบูชา 15 จบ แล้วอธิษฐานขอพร

การบูชาพระพิฆเนศปางมหากามเทพ

ควรบูชาทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เดือนเพ็ญเต็มดวง โดยจุดธูป 15 ดอก และถวายของบูชา ดังนี้ กำยาน, น้ำ, นม, ขนมต้มขาว, ขนมต้มแดง, กล้วย,อ้อย, ผลไม้ต่างๆ
แต่สิ่งสำคัญให้เพิ่มการถวายน้ำผึ้งและดอกไม้แห่งความรัก เช่น ดอกกุหลาบ, ดอกบัว เป็นต้น เพื่ออธิษฐานขอให้บังเกิดผลความสำเร็จในเรื่องของความรักโดยเฉพาะ

ขนาดการจัดสร้าง พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

ขนาดบูชา 9.9 นิ้ว เนื้อสำริด (ทองไมครอน)
 • จำนวนสร้าง 5,999 องค์
฿19,999
ขนาดบูชา 9.9 นิ้ว เนื้อสำริด (บรอนซ์เขียว)
 • จำนวนสร้าง 5,999 องค์
฿9,999
ขนาดบูชา 5.9 นิ้ว เนื้อสำริด (ทองไมครอน)
 • จำนวนสร้าง 5,999 องค์
฿6,999
ขนาดบูชา 5.9 นิ้ว เนื้อสำริด (บรอนซ์เขียว)
 • จำนวนสร้าง 5,999 องค์
฿3,999
ลอยองค์พ่นทรายทอง ขนาด 1 นิ้ว
 • จำนวนสร้าง 5,999 องค์
฿1,999
จี้ห้อยคอพ่นทรายทอง ขนาด 2 เซนติเมตร
 • จำนวนสร้าง 5,999 องค์
฿1,999
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

มหาเทพแห่งความรัก ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่

ส่วนหนึ่งของความเลื่อมใส พระพิฆเนศปางมหากามเทพ

สนใจสั่งจอง พระพิฆเนศปางมหากามเทพ ได้ที่ ปริม สุภางค์วิไล 089-477-4426

Contact Us

สนใจสั่งจองพระพิฆเนศปางมหากามเทพ สามารถกรอกฟอร์มเพื่อติดต่อเราได้

ติดต่อสั่งจองโดยตรงได้ที่

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
190 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

Phone: 089-477-4426
Fax: 02-519-5545

Prim_choco@hotmail.comสนใจสั่งจองพระพิฆเนศปางมหากามเทพ ด้วยวิธี fax
สามารถ download ใบสั่งจองได้ที่นี่