Environbot นวัตกรรมจากโลซาน

mag-article-environbot1mag-article-environbot2ปลาไหลหุ่นยนต์เลียนแบบสัตว์น้ำ ผลงานชิ้นโบแดงของนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำาเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกดัดแปลงและพัฒนามาจากลักษณะกายภาพของปลาไหล ลำตัวที่ยาวเกือบเมตรครึ่ง มีลักษณะเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนมีมอเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ในการขยับตัวโค้งไปมา ทำาให้สามารถว่ายน้ำได้เหมือนปลาไหล นักวิจัยคิดค้นเพื่อใช้ในการตรวจหาสารปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำ ขณะที่ว่ายน้ำเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้บนตัวหุ่นยนต์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาจากหลายตำแหน่งในน้ำ แล้วส่งข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Real Timeสิ่งที่แตกต่างจากเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทั่วไป อยู่ตรงที่ปลาไหลหุ่นยนต์จะไม่ทำให้เกิดโคลนฟุ้งและไม่ไปรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ แถมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้จากระยะไกลและเคลื่อนที่เป็นอิสระได้ด้วยตัวเอง …นับเป็นไอเดียสีเขียวที่มีการเลียนแบบธรรมชาติ แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ได้อย่างแยบยล ทำให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำกลายเป็นงานง่ายสะดวกขึ้นและไม่กระทบสิ่งมีชีวิตในน้ำรวมถึงระบบนิเวศรอบๆ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo