โครงการ Bike a Good Day ปั่นสุข ปั้นฝัน ปันน้ำใจ

โครงการ Bike a Good Day ปั่นสุข ปั้นฝัน ปันน้ำใจ

17-7-2558 14-09-01

กิจกรรมโครงการ “BIKE A GOOD DAY 360องศา ” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  และหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล  และในถิ่นทุรกันดารรวมไปถึงการรณรงค์ให้ใช้จักรยานในการออก กำลังกาย และลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องกีฬา  และสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาตามความต้องการของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  และทุรกันดาร  อาทิ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

IMG_6822

IMG_6605

 

ประจำปี 2015

เริ่มต้นด้วยการปั่นจักรยานบนถนนยกระดับบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการ โดยการปั่นจักรยานซึ่งครั้งนี้จะไม่เน้นความเร็วแต่จะเน้นการไปพร้อมๆกันดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เริ่มต้นจนกลับเข้ามายังจุดสิ้นสุดของการปั่นพร้อมกันอย่างปลอดภัย

การเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนสมัคร  100 บาท และจะได้รับเป้ที่ระลึกจำนวน 1 ใบ        สำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียน  และการสมัครประเภท VIP เพื่อรับเหรียญที่ระลึกพร้อมของที่ระลึกประจำโครงการมากมาย


IMG_6355

IMG_6390

จัดให้มีการจับฉลากเพื่อแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งก่อน เช่นการถ่ายรูปคู่กับ Back drop แล้ว post ใน face book

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆ ไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

IMG_6566

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo