แนะนำรับมือ .. สารพัดโรค..ฤดูน้ำหลาก!

mag0960_news-flooddiseasเมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนซึ่งถือเป็นเดือนฤดูน้ำหลาก ที่ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวครอบคลุมในหลายพื้นที่ ทำให้สิ่งที่ผู้คนมักจะหนีไม่พ้นในช่วงเดือนนี้นอกจากในเรื่องของฝนและความเปียกชื้นแล้วก็คือเรื่องราวของน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆ นั่นเอง ซึ่งในช่วงที่น้ำไหลมาสมทบและขังนองตามจุดต่างๆ นั้น น้ำจะพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถไหลตามมาได้ ทั้งดินโคลน เศษกิ่งไม้ ขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้ไหลตามน้ำมาด้วย แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นมักเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมากมาย เป็นสาเหตุให้น้ำที่ท่วมขังนั้นเต็มไปด้วยการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแบคทีเรียชนิดต่างๆ ยิ่งน้ำที่ขังนานก็จะยิ่งมีเชื้อโรค แบคทีเรีย ความสกปรกและความเน่าเหม็นมาก

หากเราเดินเหยียบย่ำหรือแช่อยู่ในน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อทางผิวหนังต่างๆ ทั้งโรคผิวหนัง โรคน้ำกัดเท้า โรคฉี่หนู ซึ่งโรคเหล่านี้แม้เราจะต้องเผชิญในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆ หากรู้จักวิธีป้องกันก็จะทำให้เราปลอดโรคได้ ทั้งการสวมใส่รองเท้าบูทยางที่มีความสูงคลุมขากว่าระดับความสูงของน้ำที่ท่วมขัง รวมถึงการสวมใส่ถุงมือยางเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆ บริเวณมือและแขน

นอกจากนี้การรักษาความสะอาดร่างกายหลังจากการสัมผัสน้ำที่ท่วมขังในทันทีก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรคที่ต้องระวังในช่วงน้ำท่วมขังอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ทั้งอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์และอาหารเป็นพิษ ซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับเราได้อย่างง่ายๆ เพียงแค่อาหารภาชนะใส่อาหารของเรา หรือแม้กระทั่งมือของเราที่ใช้หยิบอาหารได้สัมผัสกับน้ำที่ท่วมขัง มีความสกปรกจนทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเกาะอยู่บริเวณมือหรือภาชนะต่างๆ รวมถึงปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ก็จะทำให้เราป่วยด้วยโรคเหล่านี้ได้ง่ายๆ

ดังนั้นหากมีน้ำท่วมขัง ต้องรีบนำภาชนะต่างๆ ขึ้นที่สูงและล้างทำความสะอาดก่อนใช้ ทั้งการล้างน้ำสะอาดแล้วนำไปผึ่งแดดเป็นเวลานาน 30 นาทีขึ้นไป การลวกน้ำร้อนที่มีความร้อนสูง 3-5 นาที หรือแม้กระทั่งการนำภาชนะต่างๆ แช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนการล้างด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีนก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากทำได้ครบทุกข้อเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแม้ในยามที่น้ำท่วมขังได้

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo