เพ็ชร ฐกฤต ตวันพงศ์ กับร้านน้ำปั่นผลไม้สดเพื่อสุขภาพ เฟรช’ซี ไร้สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกร้อนขึ้น เราควรต้องใส่ใจในเรื่องของขยะด้วย ปัจจุบันขยะมีปริมาณเยอะมากและมีทั้งดีและเสีย เราสามารถนำมารีไซเคิลได้

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมันลดน้อยไปมาก อยากจะฝากถึงวัยรุ่นและเยาวชน ในฐานะที่เป็นกระบอกเสียง เราก็ได้ทำในสิ่งตรงนั้นแล้ว และคิดว่ามันเป็นความสุขของเราและของหลายๆ คน รวมไปถึงบุตรหลานของท่านจะได้อยู่อย่างมีความสุขไปอีกหลายๆ ปี เพราะว่าอากาศมันร้อนมากขึ้น อยากให้โลกของเราน่าอยู่

ขอฝากเอาไว้ให้หลายๆ คนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันด้วย

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo

น้อมถวายความอาลัย