เปิดพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ เวียงกาหลง ดินแดนแห่งตำนาน กำเนิดพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

mag0960-vip_1mag0960-vip_2ท่ามกลางม่อนดอยเขียวขจีกว้างใหญ่ไพศาล ณ เขตพื้นที่ หมู่บ้านเวียงกาหลง ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงได้ดำเนินวิถีธรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างงดงามลงตัว แต่ทว่ายังมีผู้คนอีกมากที่ยังไม่รู้จักและยังไม่เคยสัมผัสกับสถานที่แห่งตำนานล้ำค่าแห่งนี้ คอลัมน์ vip ฉบับนี้จึงเปิดพื้นที่สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โครงการเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง มูลนิธิสาธิตธรรมานุเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมสายธารบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ร่วมกันmag0960-vip_4กองบรรณาธิการ : อยากทราบประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงค่ะ
ดร.วีรินทร์ทิรา : ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 จนถึงปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนั่นธรรมสาธิตได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนชุมชนชาวบ้านในนามเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง มูลนิธิสาธิตทำมานุเคราะห์ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงมา อย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีรักษาศีลสัตย์ มีความเสียสละเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความชอบธรรม ตั้งใจบำเพ็ญกุศล ทำบุญทำทาน เจริญจิตภาวนา ขัดเกลาจิตใจตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่เสมอ สร้างคุณค่าชีวิตด้วยความดี มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเมตตาธรรมรักการเสียสละ ร่วมกันพัฒนาโลกให้สดใสงดงาม รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ไม่เป็นทาสอบายมุขกิเลสทั้งปวง มุ่งสู่โลกแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง และที่สำคัญ ณ ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตพื้นที่ของวัดพระเกิดเชื่อมต่อเนื่องกับดินแดนเวียงกาหลง เป็นสถานที่แห่งตำนานกำเนิดพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่เดชพระคุณหลวงพ่อให้ความสำคัญเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เวียงกาหลงขึ้นเพื่อถ่ายทอดนำเสนอเรื่องราวตำนานพุทธประวัติ ศิลปะหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงแห่งเดียวในโลกนี่คือหัวใจสำคัญของการเปิดศรัทธาอันยิ่งใหญ่ให้แก่พุทธศาสนิกชนและคนจากทั่วโลกให้ได้มีโอกาสเข้าถึงและสัมผัสกับความจริงแท้ที่เป็นธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือเรา และเราคือธรรมชาติ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่รอต้อนรับผู้มาเยือนด้วยจิตแห่งธรรมเสมอของคนที่ต้องการค้นพบความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนmag0960-vip_5mag0960-vip_6บรรณาธิการ : เมื่อมาถึงที่นี่สามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมอะไรได้บ้างคะ
ดร. วีรินทร์ทิรา : ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงต้อนรับผู้มีจิตใจที่ดีงามและบริสุทธิ์อยู่เสมอตลอด 24 ชั่วโมงด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนั่นธรรมสาธิตรวมทั้งศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะเมื่อมาถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้สักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พระคติกรรมมหาพรหม พระโพธิสัตว์ และเทพเทวาที่ประดิษฐานให้ทุกท่านได้กราบสักการะบูชาเพื่อกราบขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และที่สำคัญหากท่านสามารถจัดสรรเวลามาได้ 3 วันหรือมากกว่านั้นท่านสามารถมาขอบวชเนกขัมมะเพื่อปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาในทางสายกลางตามแนวทางของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนั่นธรรมสาธิตคือหลวงปู่มั่นและหลวงปู่จันทร์ ซึ่งที่นี่มีห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อันเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของเด็กเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ทุกท่านก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่อบอุ่นน่ารักเป็นธรรมชาติคือหมู่บ้านศีล 5 ที่จะมีไร่ชากาขาว อันเป็นสินค้าสัญลักษณ์ขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวแห่งเดียวในโลกที่มีกระบวนการผลิตงานหัตถศิลป์ในการปั้น รวมถึงกระบวนการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ได้มาตรฐานและเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ล้ำค่า ผ้าทอมือและการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาภายในศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานฝีมือกับทางศูนย์ได้ เช่น การเตรียมงานบายศรี พวงมาลัย การจัดแจกันดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน การหล่อเทียนการเตรียมเทียนประทีปเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา และการทำอาหารมังสวิรัติซึ่งทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้เพราะว่าที่ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงแห่งนี้เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมท่านจะได้รับประทานอาหารมังสวิรัติเท่านั้น ที่นี่จะไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์ทุกประเภทเข้ามาเลยค่ะ เป็นเขตพื้นที่แห่งบุญโดยบริสุทธิ์อย่างแท้จริง มังสวิรัติเป็นอาหารที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ารับประทานยากหรือกลัวว่ารสชาติไม่ถูกปากแต่ถ้าทุกท่านได้มาสัมผัสจะทราบว่าที่นี่ทำอาหารมังสวิรัติอร่อยมากๆและสำคัญที่สุดคือสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยและโภชนาการด้วยค่ะmag0960-vip_7กองบรรณาธิการ : ขอขยายความคำว่า วิสาหกิจชุมชน หน่อยค่ะ
ดร.วีรินทร์ทิรา : วิสาหกิจชุมชนเกิดจากแนวคิดและอุดมการณ์ปณิธานอันมุ่งมั่นของหลวงพ่อสนั่นธรรมสาธิตที่อยากสร้างคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนเพราะเมื่อได้มีพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมตามพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความสุขจะช่วยส่งเสริมให้การบำเพ็ญตนอยู่อย่างรู้คุณค่าของชีวิตและอยู่อย่างมีธรรมะได้อย่างลงตัวจึงก่อเกิดการปลูกชากาขาวผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

mag0960-vip_drpor3กองบรรณาธิการ : สถาปัตยกรรมต่างๆมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างไรบ้าง
ดร. วีรินทร์ทิรา : สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเน้นศิลปะแบบล้านนาคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และกลิ่นอายของศิลปะทางเหนือ เน้นความเรียบง่ายวัสดุเป็นไม้ผสมปูนยึดหลักพอเพียง โครงสร้างไม่ซับซ้อนมีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งสำคัญคือการประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตร สิ่งสำคัญคือการประดิษฐานพระพระศรีอาริยเมตไตร สิ่งสำคัญคือการประดิษฐานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ พระฆติกามหาพรหม พระศรีอาริยเมตไตร พระอุปคุต พระแม่กวนอิม พระมหาโพธิสัตว์เจ้าอวโลกิเตศวร พระถังซัมจั๋ง องค์เทพเทวา องค์พระอินทร์ พระพิฆเนศ พระสยามเทวาธิราช พระแม่ธรณี เจ้าพ่อเจ้าแม่เวียงกาหลง ค่ะ

กองบรรณาธิการ : แนวนโยบายการบริหารจัดการและสืบสานกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงเป็นอย่างไรบ้างคะ
ดร. วีรินทร์ทิรา : พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีนโยบายให้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่รายการให้ทุนการศึกษาการ อบรมธรรมะ การเป็นจิตอาสา เพื่อหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนให้สะอาดบริสุทธิ์งดงามเติบโตเป็นอนาคตของชาติอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนผ่านการอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนต่างๆ ภายในสหกรณ์ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงแห่งนี้ซึ่งปกติแล้วผู้คนที่มาเยือนจะไม่มีใครพลาดที่จะเข้าเลือกสรรสิ่งดีๆ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกจากสหกรณ์แห่งนี้เลยเพราะนอกจากจะได้สินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยา แล้วยังได้มีโอกาสช่วยเหลือแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 นี้นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องด้วยเป็นวันครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง จึงได้จัดงานบุญมหากุศลทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีกิจกรรมทางด้านศาสนา การออกโรงทาน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การปฏิบัติบำเพ็ญเพียร เจริญจิตภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ

mag0960-vip_drpor4กองบรรณาธิการ : มีอะไรฝากทิ้งท้ายถึงสมาชิกผู้อ่านทุกท่านเป็นพิเศษไหม
ดร. วีรินทร์ทิรา : เมื่อมนุษย์เราเดินทางบนเส้นทางของชีวิตที่แตกต่างกัน มาถึงจุดหนึ่งได้มีโอกาสมาพบกันและหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้บวรพระพุทธศาสนา นับเป็นเหตุปัจจัยอันเป็นมงคลยิ่งเป็นโอกาสทองมีชีวิตที่หาได้ยากบนโลกใบนี้ มีสถานที่สำคัญมากมายที่พวกคนหลากหลายเชื้อชาติพันธุ์ปรารถนาอยากมีโอกาสเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับความรักความผูกพันและความศรัทธาของแต่ละท่านของแต่ละบุคคลในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งอยากถือโอกาสนี้สื่อสารสิ่งดีงามของเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลงสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่รอให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสได้เรียนรู้ได้รู้จักและเข้าใจถึงแก่นแท้และหัวใจของสถานที่แห่งนี้มันคือดินแดนพุทธธรรมนำความสุขและแสงสว่างให้กับชีวิตทุกท่านได้อย่างแท้จริงค่ะมีประโยคหนึ่งที่ผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่ได้มาสัมผัส ณ สถานที่แห่งนี้แล้วเคยพูดไว้ว่าที่นี่จะเลือกสรรคนดีที่นี่ผู้มีบุญจึงจะได้มาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์นี้จะนำพาทุกท่านมารวมพลังกันสร้างสรรค์สังคมสันติสุขไปสู่โลกธรรมาธิปไตยในอนาคตเพื่อลูกหลานของเราด้วยกันนะคะ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo