เปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเก่า .. เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า .. ตั้งเป้า 20,000 คันใน 5 ปี

tuktuk1tuktuk2โครงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านี้อาจจะคล้ายคลึงกับโครงรถตุ๊กตุ๊กทั่วไปที่วิ่งกันอยู่ตามท้องถนน แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบไฟฟ้า นี่คือหนึ่งโมเดลต้นแบบของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่จะได้เห็น 100 คันแรกในปี 2561 ตามแผนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานธรรมชาติ ถือเป็นการก้าวไปสู่เทคโนโลยีใหม่โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าหรือ eTukTuk รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสีย ไม่สร้างเขม่าควันบนท้องถนน คืนความบริสุทธิ์สู่เมือง ซึ่งผลการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษได้เผยว่า รถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ LPG ปล่อยสารไฮโดรคาร์บอน 3.4 กรัมต่อกิโลเมตรและคาร์บอนมอนอกไซด์ 8.4 กรัมต่อกิโลเมตร ก๊าซเรือนกระจก 6.2 ตันต่อคันต่อปี ขณะที่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 67 % และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 2.0 ตันต่อคันต่อปี

tuktuk3กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้น้ำมันและก๊าซ LPG ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและจะทยอยเปลี่ยนให้ครบ 20,000 คันทั่วประเทศภายใน 5 ปี การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีเพราะนอกจากจะลดการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการลดภาวะโลกร้อนและที่สำคัญยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo