เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีพิเศษเปิดตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

mag-article-5-buddhaคุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานบริหาร บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด ได้ให้การสนับสนุนสารคดีพิเศษ ชุด พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ โดยมี ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่มาพร้อมผู้กำกับมือทอง คุณน็อต นุติ เขมะโยธิน นำพาเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมเดินทางสู่ตำนานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พระผู้ไกลจากกิเลสทั้งปวง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เพื่อเปิดพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ด้วยจิตบริสุทธิ์แห่งธรรม ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้ร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ไว้เป็นลำดับชัดเจน เข้าใจง่าย รวมถึงสถานที่ดินแดนแห่งตำนาน พร้อมชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันได้แก่ พระธาตุดอยสุเทพ เวียงกาหลง วัดพระยอดขุนพล เป็นต้น รวมถึงพุทธศาสนสถาน เพื่อยันยันการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้า สามารถติดตามรับชมได้เร็วๆ นี้

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo