เตือนฝนหนัก ทำลำไยผลผลิตเสียหาย

longan2

longan1หากถามถึงผลไม้สุดอร่อยประจำฤดูฝน…เป็นอันต้องมีลำไยอยู่ในคำตอบเป็นอันดับต้นๆ อยู่เสมอ เนื่องจากลำไย นอกจากจะมีรสชาติหวานอร่อย ทานง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นผลไม้ที่มีระยะการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนอีกด้วย และแน่นอนว่าเดือนสิงหาคมที่อยู่ตรงกลางของช่วงการเก็บเกี่ยวนี้ ยิ่งกำลังมีผลผลิตของลำไยรอให้เก็บเกี่ยวและอยู่ในระยะพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก

แต่ทว่าฝนที่ตกลงมานั้น ยิ่งหนักยิ่งส่งผลเสียทำลายลำไยให้จากที่กำลังราคาดีกลับดิ่งลงเหว เพราะนอกจากฝนหนักลมแรงจะเสี่ยงทำให้ผลของลำไยถูกพัดร่วงหล่นออกจากพวกแล้ว ยังเสี่ยงทำกิ่งฉีกหักเสียหาย นอกจากนี้ฝนที่ตกลงมานั้น หากมีความรุนแรงหนักหน่วงจนเกินไปก็จะไปกระทบกับเปลือกของลำไยให้ปริแตก เสี่ยงต่อการเน่าและถูกโรคพืชจากเชื้อราชนิดต่างๆ เข้าบุกซ้ำสอง

ดังนั้น เมื่ออยู่ในระยะเก็บเกี่ยวควรรีบเก็บลำไยออกขาย และคอยดูแลผูกโยงกิ่งลำไยและรัดพวงผลของลำไยห่อให้อยู่ในถุงตาข่ายแล้วผูกรั้งไว้กับกิ่งหรือต้นลำไยจึงจะดี

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo