เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและสนใจบูชาพระพิฆเนศปางมหากามเทพ เข้าร่วมพิธีหล่อนำฤกษ์ ณ พระวิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศ ราชวนมหาวิหาร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นี้

29-4-2557 14-14-01

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo