เกินพอดี “Earth Over Shoot Day” ทรัพยากรติดลบ!

mag0960-earth_1เชื่อมั้ยหรือไม่ นอกจากเราจะมีการใช้เงินในอนาคต ผ่านบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือ วงเงินสินเชื่อต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน กันอย่างฟุ่มเฟือยแล้ว มนุษย์เรายังใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละปี จนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะฟื้นคืนกลับมาทดแทนกันได้ เนื่องจากเรากำลังเอาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตของลูกหลานมาใช้ เพราะคนปัจจุบันใช้ของตัวเองจนไม่เหลือเพียงพอแล้วmag0960-earth_2“Earth Over Shoot Day” หรือ วันที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี จึงถูกกำหนดขึ้นในแต่ละปี โดย เครือข่ายรอยเท้านิเวศโลก ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน ที่ประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ กับปริมาณการใช้ของคนทั้งโลก และหากวันใด ค่าการประเมินการใช้ มีมากกว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ของปีนั้นๆ ทางเครือข่ายก็จะประกาศวัน “Earth Over Shoot Day” ออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งปีนี้ได้ประกาศออกมาแล้ว ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงเท่ากับว่า นับจากวันนี้ถึงสิ้นปี ทรัพยากรธรรมชาติที่คนทั้งโลกใช้อยู่ จะติดลบ หรือเป็นการนำโควต้าของคนในโลกอนาคต มาใช้ และถ้าหากยังเป็นแบบนี้ทุกปี ลองคิดดูว่าในอนาคตจะเหลืออะไร ให้ลูกหลานเรา ได้ใช้กันบ้าง?การคำนวณ Earth Over Shoot Day คือการนำความสามารถรองรับเชิงนิเวศของโลก หารด้วยรอยเท้านิเวศโลก และคูณด้วย 365 วัน ผลที่ได้ปรากฎว่าทรัพยากรของโลกในปีนี้ ได้ถูกใช้หมดลง ในวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว และจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังยังพบว่าจำนวนวันของการใช้ทรัพยากร ได้หดสั้นลงทุกปี ดังนั้นหากเราไม่ให้ความสำคัญกับ Earth Over Shoot Day แล้วลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไร?

mag0960-earth_3การกำหนด “Earth Over Shoot Day” จึงเป็นการกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ ตระหนักในคุณค่าของระบบนิเวศ ที่ถูกมนุษย์รุกรานด้วยการใช้ประโยชน์อย่างมากเกินควร ไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้ ที่เร็วกว่าต้นไม้จะโตเต็มที่ การจับปลาที่มรปริมาณมากกว่าที่จะให้สัตว์ทะเลผลิตเติมเต็มได้ทัน หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศมากกว่าที่ผืนป่าจะดูดซับได้ จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพราะผลที่ตามมาคือทรัพยากรที่มีสะสมอยู่จะลดน้อยลงและมีการสะสมของของเสียเร็วกว่าความสามารถของธรรมชาติ จะขจัดหรือดูดซับออกไปได้

สิ่งที่มนุษย์จะทำได้ ณ ตอนนี้ เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เร็วขึ้น และกลับมาคืนสมดุลของระบบนิเวศโลกได้อย่างยั่งยืน ต้องเริ่มด้วยการลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและพอดี เพื่อลดการปล่อยก๊าชพิษที่เป็นมลภาวะต่อชั้นบรรยากาศ เชื่อว่าเมื่อมีจำนวนหลายล้านคนช่วยกันอย่างจริงจัง Earth Over Shoot Day ในแต่ละปี ก็อาจจะยืดยาวออกไปเรื่อยๆ จนไปสู่วันแห่งความหวัง ที่มนุษย์จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติอย่างเกินกำลัง แบบทุกวันนี้

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo