เกษตรกรไทยยุคใหม่ ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี ตอนที่ 1

mag-aug2017_farmerit1mag-aug2017_farmerit2ในช่วง 20 ปีนับแต่ปีนี้เป็นต้นไปประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการปฎิรูปประเทศเพื่อมุ่งสู้เป้าหมายการให้ประชาชนในประเทศไทยมีรายได้ให้หลุดกับดักรายได้ปานกลางและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคเกษตรกรรมของไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันในเร็วๆ นี้ เราจะเห็นการทำเกษตรกรรมแปลงใหญ่มากขึ้นเกษตรอัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคการเกษตร ดังนั้นเกษตรกรไทยยุคใหม่จึงควรเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น

ถ้าอุปกรณ์ต่างๆ ในไร่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เกษตรกรไทยจะสบายมากขึ้นแค่ไหน?

“ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร” เป็นชุดเทคโนโลยีที่วิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยไทยและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางด้านเกษตรกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดเทคโนโลยีตามรูปแบบการทำงานได้แก่

1. FAARM SENSE ชุดเทคโนโลยีสำหรับติดตามเกษตรอัจฉริยะ(Monitor)

1.1 AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยงแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่น AquaLife เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นระบบตรวจวัดหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในธรรมชาติหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดเช่น DO EC pH อุณหภูมิ เป็นต้น รุ่น Greenhouse เพื่อการเพาะปลูกเป็นระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับใช้ในโรงเรือนสามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง เป็นต้น ทั้งนี้สามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ บันทึกและเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยทั้งสองรุ่นสามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ บันทึก และเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

mag-aug2017_farmerit2--11mag-aug2017_farmerit2--12

1.2 WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูกแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่น Standard สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศปริมาณน้ำฝนและอื่นๆ และรุ่น Watchdog ที่มีการเพิ่มความสามารถให้กับสถานีวัดอากาศให้สามารถเฝ้าระวังและเตือนภัยเช่นน้ำป่าไหลหลาก โดย Watchdog จะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้

 

2. FAARM FiT ชุดเทคโนโลยีสำหรับควบคุมงานทางด้านเกษตรอัจฉริยะ(Control)
ชุดเทคโนโลยีสำหรับควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่

2.1 BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำรุ่น Oxy ระบบควบคุมการเติมอากาศสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีจุดเด่นคือสามารถวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชั่วโมงช่วยป้องกันออกซิเจนต่ำจากเหตุไม่คาดคิด ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการเปิดปิดเครื่องตีน้ำตามค่าออกซิเจนละลาย เลือกเปิดเครื่องตีน้ำให้มีชั่วโมงการทำงานสมดุลกัน สามารถกำหนดรูปแบบพิเศษในการเปิดปิดเครื่องตีน้ำได้เช่น การรวมตะกอน การควบคุมการหมุนเวียนของน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติไปยังผู้ใช้ได้อีกด้วย

mag-aug2017_farmerit2--21

mag-aug2017_farmerit2--222.2 GROW FiT ระบบควบคุมการปลูกเลี้ยง เป็นระบบที่บูรณาการร่วมกับระบบปรับสภาพและระบบควบคุมปัจจัยการผลิต โดยมีผลิตภัณฑ์ Happy Shrimp ที่สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำควบคุมการเติมอากาศและการให้อาหารสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกหลายชุดฉบับหน้าผมจะมาเล่าให้ฟัง โปรดติดตามนะครับ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo