ส่งต่อเครื่องสำอางหมดอายุ @มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

think1สมัยนี้ต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือการเผยหน้าสดของตัวเองให้คนอื่นเห็นผู้หญิงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องสำอางไว้ข้างกายให้อุ่นใจ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง และแน่นอนว่าสาวๆ แต่ละคนต้องไม่มีเครื่องสำอางชิ้นเดียวแน่นอน แต่รู้ไหมว่าเมื่อใช้เสร็จภาชนะบรรจุเหล่านั้น หรือเครื่องสำอางที่ยังใช้ไม่หมดแต่หมดอายุ ได้เพิ่มปริมาณขยะและสร้างมลพิษให้กับโลกของเราเพียงใด ถึงเวลาแล้วที่สาวๆ อย่างเราต้องสวยทั้งภายในและภายนอก ให้เครื่องสำอางหมดอายุแล้วกลับมามีคุณค่าพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมปัญหานี้จึงทำให้เกิดไอเดียสุดเจ๋งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างแนวคิดการส่งต่อเครื่องสำอางหมดอายุของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ได้ต่อยอดความคิดด้วยการรับบริจาคเครื่องสำอางที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้แล้ว เมื่อพัสดุถูกส่งมาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยกันคัดแยกทำความสะอาดและให้น้องๆได้สานฝันการเป็นจินตนากรน้อยสร้างผลงานศิลปะ ช่วยพัฒนา ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างโอกาสและความสุขให้กับน้องๆ ในมูลนิธิแห่งนี้ถือเป็นไอเดียสีเขียวที่สุดยอดไปเลย

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo