รักแม่…ไม่มีวันหยุด ร่วมมอบของขวัญแทนคำขอบคุณ

mag0960_news2-lovemom-1เนื่องด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูยกย่องพระคุณของคุณแม่ทั่วประเทศ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน และประทานโล่เกียรติคุณแด่แม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ทั้งนี้ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยนายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร ได้เข้ารับประทานโล่ ในฐานะผู้อุปการะคุณในการจัดงานด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิววีนารา พร้อมนิตยสาร TV 360 on Magazine จำนวน 400 ชุด ให้แก่คุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้ด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าต่อองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo