มือเท้าปาก โรคระบาดขึ้นตรงต่อสภาพอากาศที่พ่อแม่ควรรู้

handfootmount1handfootmount2ใครว่าอากาศทำร้ายมนุษย์ไม่ได้…ในความเป็นจริงแล้วสภาพอากาศนั้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยตรง เพียงแค่เราไม่ทันได้สังเกตกระบวนการและความเป็นไปเท่านั้น ซึ่งในฤดูฝนแบบนี้ สภาพอากาศก็ส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย รวมไปถึงโรคมือเท้าปาก โรคอันตรายที่ถือเป็นภัยร้ายต่อร่างกายของเหล่าเด็กเล็กที่ผู้ปกครองควรรู้เนื่องจากเมื่อเข้าฤดูฝน ความชื้นในอากาศและความเปียกแฉะของสภาพแวดล้อมตามจุดต่างๆ จะเอื้อให้เชื้อไวรัสที่เจริญเติบโตได้ในลำไส้เจริญเติบโตและแพร่ระบาดได้ดี มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมากเป็นพิเศษ รวมถึงเชื้อไวรัส
ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก ที่มักจะพบบ่อยในกลุ่มของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก สภาพแวดล้อมเปียกชื้นและโรงเรียนเปิดเทอม ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่ายและมีอัตราการป่วยด้วยโรคมือเท้าปากสูงกว่าเดือนอื่นๆ เป็นประจำาทุกปี

handfootmount3การป้องกันโรคมือเท้าปากนั้น เพียงแค่เราใส่ใจรักษาสุขอนามัยของเด็กและผู้ที่ดูแลเด็กให้สะอาด หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีผู้คนพลุกพล่าน ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมและต้องหลีกเลี่ยงกรใช้แก้วน้ำร่วมกัน การดูดน้ำจากหลอดเดียวกัน รวมถึงการใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อต้องทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เพียงแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมือเท้าปากได้แล้ว

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo