มาอีกแล้ว หย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าไทย 10-11 ต.ค.ฝนตกหนักไทยตอนบน,ระวังซ้ำน้ำท่วม น้ำหลาก

มาอีกแล้ว หย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าไทย 10-11 ต.ค.ฝนตกหนักไทยตอนบน,ระวังซ้ำน้ำท่วม น้ำหลาก

มาอีกแล้ว หย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าไทย 10-11 ต.ค.ฝนตกหนักไทยตอนบน,ระวังซ้ำน้ำท่วม น้ำหลาก

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo