มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 SAVE THE WORLD EXPO

มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 SAVE THE WORLD EXPO

Promote_tv360expo-1

ภายใต้แนวคิด “Learn to live in the world of change” เพื่อให้คนไทย เรียนรู้และเข้าใจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำไปปรับใช้แก้ไขอย่างบูรนาการและยั่งยืน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน

จากความสำเร็จงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 Save The World Expo” ที่ผ่านมา และเพื่อสานต่องานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2557 หรือ 2014 “ทีวีรักษ์โลก” สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมด้วย ครอบครัวข่าว 3 และรายการ ทีวี 360 องศา จึงได้จัดงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 Save The World Expo” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Learn to Live in The World of Change” เพื่อให้ประชาชนคนไทยเรียนรู้ถึงวิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อม เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากเหตุปัจจัยใดบ้างและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการหาแนวทางการอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

งานแถลงข่าวมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 SAVE THE WORLD EXPO

โดยกำหนดการจัดงานคือ วันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 2 3 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ซึ่งอยู่ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ นายธนินวัฒน์พัฒนวีรคุณ ได้กล่าวเชิญชวนเด็กๆ มาเที่ยวชมงานเพื่อเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ซึ่งจะมีทั้งองค์ความรู้มากมายจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการประสานงานพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) น้ำดื่ม “สยาม” และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งการผนึกกำลังครั้งใหญ่กับเหล่าศิลปินดารารักษ์โลกที่มีจิตอาสาร่วมงาน อาทิ มอริสเค, เอ๋ มณีรัตน์, โบว์เบญจศิริ, แอร์ภัทราริน, นนท์ The Voice, มินท์ลลิตา, เพทาย พลอยมีค่า, บอย สิทธิชัย, ดวงธาริดา อัทธเสรี และทีมผู้ประกาศข่าวนำโดย ปอ วีรินทร์ทิรา, เอิ้น ปานระพี, ปู มินดา, เอ้ ศศิชา, กบ ธนสร, ไก่ ภาษิต, แหวนแหวน ปวริศา, จ้อ กิตติพันธุ์ เป็นต้น

 

 

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo