ภาวะวิกฤติ! ไทยเหลือ ‘พะยูน’ ไม่ถึง 200 ตัว

dugout_1

dugout_2วิกฤต “พะยูน” สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมกำลังจะสูญพันธุ์แห่งน่านน้ำด้ามขวานทองของประเทศไทย ไม่น่าเชื่อว่าเหลือไม่ถึง 200 ตัว สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พะยูนลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเกิดจากภัยคุกคามอย่างหนักในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยและการทำลายหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารอันโอชะของพะยูนรวมถึงภัยคุกคามจากเครื่องมือของชาวประมง พะยูนหลายตัวได้รับบาดเจ็บหนัก แผลติดเชื้อและเกยตื้นริมชายหาด ทั้งนี้ข้อมูลเมื่อปี 2559 แสดงให้เห็นว่าพะยูนในท้องทะเลไทยมีทั้งหมด 221 ตัว พบมากที่สุดในจังหวัดตรัง 154 ตัว ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเกยตื้นตายของพะยูนคือเครื่องมือของชาวประมง 89% ป่วย 10% และหากย้อนนับถอยหลังไปตั้งแต่ปี 2546-2559 การเกยตื้นตายของเจ้าพะยูนจากหลายสาเหตุรวมแล้วกว่า 160 ตัว

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องอย่างอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ตระหนักถึงปัญหานี้และเกรงว่าพะยูนจะสูญพันธุ์ในที่สุด จึงได้มีมาตรการอนุรักษ์พะยูนโดยได้ติดสัญญาณดาวเทียมที่ตัวพะยูนจำนวน 3 ตัว เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนและพร้อมวางแผนออกปฏิบัติการสำรวจเก็บข้อมูลประชากรพะยูนในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึงกุมพาพันธ์ 2561 ต่อไป

หากมนุษย์ยังไม่หยุดรุกล้ำแหล่งอาหารของพะยูนและการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะไม่มีพะยูนหลงเหลืออยู่ในท้องทะเลไทยให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เรียนรู้อย่างแน่นอน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo