พายุฮาโตะ สิ้นฤทธิ์คืนนี้ ไปไต้หวัน ฮ่องกง เตรียม…ไร้ผลกระทบ ส่วนไทยพรุ่งนี้ฝนน้อยอีกวัน

rerun-23-08-60

พายุฮาโตะ สิ้นฤทธิ์คืนนี้ ไปไต้หวัน ฮ่องกง เตรียม…ไร้ผลกระทบ ส่วนไทยพรุ่งนี้ฝนน้อยอีกวัน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo