พรุ่งนี้พายุเซินกาเข้าอีสาน เหนือ-อีสาน ฝั่งตะวันออก-ตอนบน เจอฝน80มม. รับน้ำท่วม-หลากซ้ำ แบบพายุตาลัส

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo