ฝรั่งเศส สร้างแล้ว Wind Tree ผลิตไฟฟ้า

windtree1นวัตกรรมสุดแปลกตาและเสมือนเป็นโมเดลสีเขียวที่แปลกใหม่ Wind Tree ต้นไม้กังหันลมผลิตไฟฟ้าในบ้านจากผู้ผลิตประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีแรงบันดาลใจอยากปลุกกระแสประชาชนให้เห็นคุณค่าของพลังงานสะอาด เพื่อสร้างการยอมรับในชุมชนปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ Wind Tree กังหันลมรูปทรงต้นไม้ เป็นกังหันลมไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยพลังงานลมโดยหลักการของกังหันไฟฟ้าในแนวแกนตั้งรูปทรงต้นไม้ จะมีลักษณะคล้ายใบไม้สีเขียวเข้มและอ่อนสลับไปอยู่ในต้นไม้ต้นเดียวกัน เป็นการทำงานของกังหันตัวเล็กๆ ที่มีกำลังการผลิตน้อยๆ มารวมพลังเหมือนเป็นกองทัพมดแต่ละตัวก็จะผลิตกำลังไฟฟ้า ซึ่งข้อดีก็คือติดตั้งง่ายใช้พื้นที่ไม่มากนัก สามารถรับลมได้ทุกทิศทางส่วนข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งค่อนข้างสูง ถ้าประเทศไทยของเรานำเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ อาจจะเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจได้อีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo