ฝนตกชุก … ระวัง! ราน้ำค้างบุกสวนข้าวโพด

corn1เมื่อวันเวลาก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคม กลางฤดูฝนแบบนี้ แม้จะมีฝนและน้ำคอยเติมความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตร ส่งผลดีแก่พืชพันธุ์ผลผลิตแล้ว สภาพอากาศชุ่มชื้น ฝนตกชุกต่อเนื่อง อุณหภูมิไม่สูง พื้นดินชื้นแฉะแบบนี้ ยังเอื้อต่อการเกิดโรคจากเชื้อราในพืชให้ระบาดหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพืชไร่ ใบเลี้ยงเดี่ยว ที่ถือเป็นพืชยอดฮิตของเกษตรกร ที่จะถูกเลือกปลูกเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ อย่าง “ข้าวโพด” ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวก็ล้วนแล้วแต่เป็นพืชยอดนิยมทั้งสิ้นcorn3corn2

ซึ่งโรคจากเชื้อราในพืช ที่จะบุกเข้าทำลายผลผลิตได้ในทุกระยะและสร้างความเสียหายแก่สวนข้าวโพดทุกปีก็คือ โรคราน้ำค้าง ซึ่งโรคนี้นั้นจะแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่ระยะเริ่มเพาะปลูก โดยบริเวณยอดใบข้าวโพดจะมีสีเหลืองซีดหรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ และในบางครั้งก็จะพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม แคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝักหรือมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักก็มีความยาวมาก ฝักไม่สมบูรณ์ เมล็ดน้อย ส่งผลให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ ส่งขายไม่ได้นั่นเอง

ดังนั้น เมื่อข้าวโพดอยู่ในระยะ 5-7 วัน ควรพ่นสารป้องกันและกำจัดโรคจากเชื้อราเพื่อป้องกันทันทีก่อนที่จะเสี่ยงขาดทุนเสียทรัพย์รับฤดูฝน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo