ประกาศ เลื่อนการจัดงาน

notice-2

ประกาศ เลื่อนการจัดงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 SAVE THE WORLD EXPO

จากสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติในช่วงนี้ ทำให้เกิดผลกระทบกับการจัดงาน มหกรรมทีวีรักษ์โลก360 องศา 2014 Save the World Expo ที่จะมีขึ้นในวันที่23-25 พฤษภาคม 2557 จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานออกไป เป็นวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เพื่อให้การผลักดันประเด็น “สิ่งแวดล้อม” เป็น “วาระแห่งชาติ” ได้มี การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

[popupwfancybox group=”GROUP1″]

[popupwfancybox id=”2″]

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo