บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

unnamed (1)

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ต่อยอดการขยายตัวทางธุรกิจรองรับเติบโตของบริษัทแม่…บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด โดยเฉพาะในงานด้านการตลาด การสร้างสรรค์บุคคลากร งานสถาบันพัฒนาศักยภาพความคิด การผลิตภาพยนตร์ งานในวงการบันเทิงที่หลากหลาย งานด้านผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม และการจัดจำหน่ายสินค้าสีเขียว

 

วิสัยทัศน์

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน บริษัทฯจึงมุ่งมั่นขยายตลาดด้านบริการและความบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมฯให้เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และสร้างผลตอบแทนด้วยกำไรที่ยั่งยืน แก่ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

  • ด้านการตลาด… มุ่งขยายตลาดด้านบริการและความบันเทิง เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อการเป็นผู้นำในงานสื่อสารมวลชน รองรับศักยภาพของบริษัทแม่
  • ด้านงานสื่อสร้างสรรค์… มุ่งสร้างงานละคร ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆ ด้วยแนวคิดที่ทันสมัยตรงความต้องการของผู้บริโภค
  • ด้านงานพัฒนาศักยภาพความคิด… มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันการฝึกอบรม และผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ ให้แก่ องค์กร สังคม ชุมชน และวงการบันเทิง
  • ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์… มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคสีเขียว และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม ต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่ผู้ที่ร่วมอุดมการณ์

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo

น้อมถวายความอาลัย