บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด

unnamed

“ผู้ผลิตรายการ “ทีวี360องศา” “เป็นข่าวพยากรณ์” และ “Weather Time”ทางช่อง

channel

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด (Mark In Media Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 จากการรวมตัวกันของบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและงานข่าวทางโทรทัศน์มากว่า 20 ปี โดยผลงานล้วนนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องหลัก ไม่ว่าจะเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 , ททบ.5 , สทท.11 เป็นต้น

บริษัทฯ จึงมีความชำนาญในงานด้านสื่อสารมวลชน ผลิต และสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี วาไรตี้ Presentation สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

2015-07-15 12.27.11

วิสัยทัศน์

บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด มีแนวคิดมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานด้านสื่อสารมวลชน ที่สามารถสร้างโอกาสแก่ทุกคนในสังคม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างสรรค์งานคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

 

พันธกิจ

  • ด้านงานสื่อสารมวลชน…สร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เยาวชน และความบันเทิง ให้เกิดผลด้านบวก ในการเรียนรู้แก่ผู้ชมทุกเพศทุกวัย
  • ด้านงานประชาสัมพันธ์…สร้างสรรค์งานด้านสื่อสารมวลชนกับการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่างๆ
  • ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม…สร้างสรรค์และต่อยอด การพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

mimpic

 

เราคือ…มาร์ค อิน มีเดีย

  1. เราคือ… ผู้เชี่ยวชาญในงานข่าว และการผลิตสื่อ และการจัดอบรม ด้าน อากาศ สิ่งแวดล้อม ผู้หญิง เด็กและเยาวชน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
  2. เราคือ… ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานกิจกรรม (Event Marketing) ทุกประเภท โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา (Content) มาใช้ในการจัดกิจกรรม ได้อย่างลงตัว และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
  3. เราคือ… ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตบุคคลากรคุณภาพ ให้แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นระดับ บุคคล และองค์กร ตลอดจน การสร้างคนคุณภาพสู่งานในแวดวงบันเทิง

 

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo

น้อมถวายความอาลัย