บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพ

review-3

เกี่ยวกับเทวลักษณะของพระพิฆเนศปางมหากามเทพ อ.พรหมญาณได้กล่าวว่า “จากการค้นคว้า ตามตำนาน พบว่า พระศิวะได้ประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์แด่พระพิฆเนศให้ทำการทุกอย่างประสบความสำเร็จ และได้ประทานอาวุธนั่นคือ คันธนูและลูกศร เพื่อใช้เป็นอาวุธ ประทานความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ให้กับมวลมนุษยชาติ และในตำนานเทวกำเนิดของพระพิฆเนศ ที่เกี่ยวข้องกับ พระกามเทพ ตามตำนานแล้ว องค์พระพิฆเนศมีทั้งหมด 32 ปาง แต่มีเพียง 2 ปาง ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับพระกามเทพคือ ปางอุสวะ คณปติ (ปางความรักและเสน่หา) และ ปางมหาคณะปะติ (ปางแห่งความยิ่งใหญ่)  ครับ”

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo