บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพ

review-2

นางสาววีรินทร์ทิราได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างว่า “ผู้มีจิตศรัทธายังได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รายได้ส่วนหนึ่งจากการบริจาคบูชาจะนำไปมอบแด่ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ (วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร) และ มูลนิธิพระดาบส”

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo