บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพ

review-1
“โครงการนี้เกิดขึ้นเร็วมาก เพราะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และความศรัทธาที่ผมมีต่อองค์พระพิฆเนศ ทำให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดสร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพขึ้น ทั้งยังเป็นการเผื่อแผ่ความเชื่อความศรัทธา และบุญกับผู้ที่มาร่วมสักการะบูชา” นายธนินวัฒน์ กล่าว

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo