น้ำหนาว สุพิชญา บริคุต นางเอกสาวในสังกัด 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์เข้ารับการแต่งตั้งเป็นศิลปินสื่อประชาสัมพันธ์

คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บจก.360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ดร.วีรินทรืทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ พร้อมนางเอกสาวหน้าใสในสังกัดฯ น้องใหม่ของวงการ น้ำหนาว สุพิชญา บริคุต เข้ารับการแต่งตั้งเป็นศิลปินสื่อประชาสัมพันธ์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5″ โดยพระพรหมเสนาบดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่วัดปทุมคงคา

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo