“น้ำดื่ม .. มีวันหมดอายุหรือไม่?” คุณใส่ใจแค่ไหน เพื่อให้ห่างไกลจากอันตราย ..

mag0960-drinkwater_1เคยสังเกตกันหรือไม่ว่า น้ำที่เราซื้อดื่มกันเป็นประจำตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ นั้น มีวันหมดอายุด้วย!!! เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนและอาจจะมองข้ามตรงจุดเล็กๆ นี้กันอย่างแน่นอน

mag0960-drinkwater_2“ตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภค ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทก็ได้มีการกำหนดว่าฉลากของน้ำบริโภคก็ต้องมีเป็นภาษาไทยหรือว่าข้อความที่แสดง อย่างน้อยต้องมีชื่ออาหาร เลข อย. ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือว่าปริมาณของอาหาร ปริมาณของน้ำกี่ CC หรือกี่กรัม ส่วนประกอบของอาหารนี้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างเช่นกรณีส่วนประกอบของน้ำดื่มคือน้ำ 100% คงไม่มีอะไรเจือปนลงไปที่สำคัญควรแสดงข้อความบริโภคก่อนเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าน้ำยังคงมีคุณภาพ สามารถรับประทานหรือดื่มได้ อันนี้เป็นกฎหมายบังคับไว้ว่าต้องแสดงบนฉลาก วันที่ควรบริโภคก่อนวันไหน เพราะฉะนั้นก็ต้องดูหากเกินวันที่ควรก่อนบริโภคไปแล้วไม่ควรเอามาดื่ม อันนี้เป็นข้อสังเกต หากกรณีผู้บริโภคสงสัยในข้อมูลในเรื่องของคุณภาพน้ำก็สามารถที่จะร้องเรียนมาที่ อย. เลขหมาย 1556 เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ไปติดตามตรวจสอบว่าปัญหาคืออะไร” นายวันชัย ศรีทองคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร กล่าว

mag0960-drinkwater_3หากเราจัดเก็บขวดน้ำดื่มไว้ในอุณหภูมิที่สูงจัด อย่างในรถที่จอดกลางแจ้ง ขวดน้ำอาจอ่อนตัวลง เกิดสารเคมีในการผลิตพลาสติกเข้าไปปนเปื้อนในขวดได้ หรือถ้าเก็บไว้ในช่อง Freeze ขวดพลาสติกอาจขยายตัวเกิดการเปราะแตกทำให้จุลินทรีย์ซึมเข้าสู่ขวดและปนเปื้อนกับน้ำดื่มได้นอกจากนี้น้ำดื่มบรรจุขวดส่วนใหญ่จะระบุวันหมดอายุไว้ 2 ปีจากวันที่ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ได้ซื้อสินค้าใหม่ ถูกสุขอนามัย

ใครจะคิดว่าเรื่องใกล้ตัวแบบนี้ ที่มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่หากเรามองข้าม อาจทำให้เราได้รับอันตรายจากสารพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ ฉะนั้นเราควรตรวจสอบวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ก่อนนำมาดื่มหรือใช้งานเพื่อความปลอดภัยต่อเราเองและต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo