ธุรกิจสถาบันพัฒนาศักยภาพ

360 V Academy

5D3_0319 copy

สถาบัน พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ 360 V Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม และรองรับการสร้างสรรค์งานด้านบันเทิง เน้นปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าอบรมจะไม่เพียงได้รับองค์ความรู้ แต่จะได้สัมผัสประสบการณ์จริง แบบ 360 องศา

v1

v2

v3

 

ผลงานล่าสุด

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo

น้อมถวายความอาลัย