ธนาคารสติ ต่อลมหายใจสุดท้าย!

soul-bankธนาคารสติ ต่อลมหายใจสุดท้าย !การมีสติคือสิ่งที่มนุษย์สามารถฝึกและเรียนรู้ได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ธนาคารสติก่อตั้งขึ้นโดยเครือข่ายชีวิตสิกขา ซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่มารวมตัวกันเพื่อสอนให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา นำหลักการมาปรับใช้และเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ไปจนถึงการส่งต่อให้คนรอบข้างได้เรียนรู้ที่มาของกลุ่มจิตอาสาธนาคารสติ แนวความคิด และการช่วยเหลือสังคมของกลุ่มจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เพราะความตายออกแบบได้และความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถมีธนาคารสติในตัวเองได้ จึงทำให้แนวคิดการฝึกสมาธิและการได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อื่นถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีแนวคิดในการสร้างกัลยาณมิตรและกิจกรรมที่เสมือนเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปอย่างสงบ คือการ reuse เศษผ้าเหลืองด้วยการเย็บเป็นถุงผ้าเพื่อนำไปใส่หนังสือธรรมะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป เพราะระหว่างการทำถุงผ้า เข็มและด้ายที่ปักขึ้นลงสร้างลวดลายจะเป็นกุศโลบายช่วยยึดเหนี่ยว ‘จิต’ ของผู้ทำ ให้นิ่งสงบไม่เคว้งไหลไปอยู่กับอดีตหรืออนาคต ซึ่งเป็นต้นเหตุที่มักทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์

ความสุขขึ้นอยู่ที่จิตใจและการให้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ธนาคารสติได้ร่วมกันทำขึ้น นอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมแล้ว ยังสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับ รวมถึงการนำสิ่งของที่เหลือใช้ในทางธรรมมาสร้างประโยชน์ที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณค่า หากทุกคนนำแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท มาปรับใช้ให้เกิดความสมดุล เพียงเท่านี้โลกของเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขและยั่งยืน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo