ด่วน!! เปลี่ยนผู้ล่า เป็นนักอนุรักษ์

changehunter1

changehunter2ท้องทะเลไทย ดินแดนแห่งอาหารอันแสนโอชะของใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลาและอีกมากมายแต่ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา สัตว์ทะเลที่สามารถจับได้ลดลงกว่า 10 เท่า ซึ่ง 2 ใน 3 ของสัตว์น้ำที่จับมาได้นั้น ไม่ใช่สัตว์น้ำเป้าหมาย แต่กลับเป็นลูกปลาหรือลูกสัตว์ทะเลที่ยังไม่โตเต็มวัยและเสี่ยงต่อการทำให้สัตว์ทะเลเหล่านั้นสูญพันธุ์ไปในที่สุด ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจไทย

“ในทางเศรษฐกิจหากลองคิดเล่นๆ ดูว่า ปลาทูตัวเล็ก 1 กิโลกรัม มีจำนวนประมาณ 1,000 ตัว ราคา 100 บาท แต่หากปล่อยให้ปลาทูเจริญเติบโตและบริโภคในขนาด 10-13 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 80-120 บาท ปลาทูจะมีมูลค่าถึง 8,000-12,000 บาท เลยทีเดียว” ที่สำคัญต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายๆ ฝ่าย ทั้งผู้ล่า ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค รวมถึงภาครัฐที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพื่อระบบนิเวศที่ต้องคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo