ช่อง 3 จับมือ ตาวิเศษ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สานต่อ โครงการ “ถ่านไฟฉายเก่า สู่อิฐทางเดินทางผู้พิการ”

mag0960_news1-ch3battery-1

“ถ่านไฟฉาย” ที่ถูกใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะถูกทิ้งลงถังขยะทันที ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย เพราะถ่านเหล่านี้ ประกอบไปด้วยสารโลหะหนักไม่ว่าจะเป็น ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะสร้างมลพิษออกสู่ดิน แหล่งน้ำ รวมถึงบนอากาศ พร้อมเสี่ยงกับสารพิษอันตรายที่จะได้รับเข้าไปในร่างกายอีกด้วย องค์กรสีเขียว ผู้ที่ตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำถ่านเหล่านี้ มาสร้างคุณประโยชน์ต่อโลกและผู้พิการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีที่อยู่คู่คนไทยสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมมากว่า 4 ทศวรรษ เดินหน้าต่อยอดกับโครงการ “ถ่านไฟฉายเก่า สู่อิฐทางเดินทางผู้พิการ” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ ตาวิเศษ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำถ่านอัลคาไลน์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาแล้ว มาเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กเคลือบอิฐทางเท้าและไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

สำหรับท่านไหนที่สนใจจะร่วมบริจาคถ่านไฟฉายที่ไม่ใช้แล้ว สามารถบริจาคได้ที่จุดตั้งกล่องรับบริจาคจากหน่วยงานของตาวิเศษ อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo