จากแปลงเกษตร สู่สวนผลไม้ (จำลอง)

fruit-model-nongnooch1fruit-model-nongnooch2ในระหว่างการดำเนินงานด้าน “สวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” ของสวนนงนุชพัทยามาแต่เริ่มต้นตามศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แปลงเกษตรสวนนงนุชพัทยาก็ได้สนองต่อพระปณิธาณด้วยการทำสวนเกษตรอย่างคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยละเว้นการใช้สารเคมีที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ในเวลาต่อมาการดำเนินงานด้านสวนเกษตรอินทรีย์ฯ นั้น เป้าประสงค์เริ่มต้นของสวนนงนุชพัทยา ก็เพื่อจะนำผลผลิตจากแต่ละแปลงป้อนเป็นวัตถุดิบสู่โรงครัวแต่ละแห่งภายในสวน อาทิ ห้องอาหารพลับพลึง ที่ให้บริการตั้งแต่มื้อเช้า มื้อกลางวัน ยันมื้อค่ำในแต่ละวัน และยังรวมไปถึงโภชนาการในงานจัดเลี้ยงแก่กลุ่มประชุมสัมมนา สังสรรค์ และผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นหมู่คณะ

ขณะเดียวกันแปลงเกษตรแห่งนี้ยังเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มสนใจพิเศษ ที่ประสงค์จะเรียนรู้การทำอาหารไทยจากครัวไทยในสวนนงนุชพัทยา ด้วยหลักการเรียนการสอนของที่นี่ จะเริ่มกันตั้งแต่การศึกษาถึงวิธีปลูกพืชสวนครัวตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว

สวนเกษตรอินทรีย์แปลงนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นที่ 1,700 ไร่ของสวนนงนุชพัทยาได้ชื่อว่าคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายอยู่คู่กับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีมากระทั่งวันนี้ ในเวลาต่อมาแปลงพืชผักดังกล่าวจึงได้กลายเป็น “สวนเกษตรพัทยา” คู่กับโครงการ “รอยพระบาทของพ่อ” เพื่อถวายแด่พ่อหลวงผู้เปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดิน

จุดเด่นที่สมควรจะนำมากล่าวถึงกัน ณ ที่นี้ ก็คือนอกเหนือจากการสร้างแปลงเกษตรแต่ละแปลงแล้ว พื้นที่รายรอบยังได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับไปกับภาคเกษตรกรรม ด้วยการบรรจงนำเอางานประติมากรรมปูนปั้นเป็นรูปผลไม้ไทยชนิดต่างๆ ที่เสมือนจริง แต่ขยายขนาดให้ดูใหญ่กว่าผลจริงมาประดับตกแต่งสวนให้มีสีสันเพิ่มขึ้น

fruit-model-nongnooch3

fruit-model-nongnooch4ผลไม้จำลองที่ว่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่สู้จะรู้จักมักคุ้นกับเจ้าสิ่งเหล่านี้เท่าไรกัน อย่างเช่นพริกขี้หนูสวน ผลมะม่วงหิมพานต์ ฟักทองและที่ไม่อยากเชื่อว่าคนยุคนี้จะเคยเห็นหรือเคยชิมกันมาก่อน นั่นคือ“ผลอัมพวา” ที่เล่ากันว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเคยเจริญพันธุ์อยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซียแล้วแพร่พันธุ์เข้ามาทางภาคใต้ของไทย โดยคนทางแถบนั้นเรียกชื่อผลไม้ชนิดนี้ว่า “นัมนาม” พ้องกันกับภาษาอินโดนีเซียและภาษาของชาวมัลดีฟส์ที่พากันใช้เรียกชื่อผลไม้ชนิดเดียวกันนี้

ต่อมาชาวสวนมะม่วงอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดไปนำพันธุ์มาปลูกแล้วได้ผล จึงตั้งชื่อเสียใหม่ตามท้องถิ่นตนเองว่า “อัมพวา” ขณะที่ชื่อโบราณของผลไม้ที่ว่านี้ยังมีชื่อเรียกไปอีกต่างๆ นานาคือ มะเปรียง นางอายและบูรานัม

อัมพวาหรือนัมนาม เป็นไม้พุ่ม ออกดอกเป็นช่อและให้ผลอ่อนสีน้ำตาลแกมเขียว รูปเรียวคล้ายมะม่วง ครั้นพอสุกงอมจะเป็นสีเหลืองปลั่ง ส่วนผิวภายนอกจะไม่ราบเรียบแต่จะกลายเป็นปมปุ่มตะปุ่มตะป่ำ เนื้อภายในที่หุ้มเมล็ดเมื่อกินจะกรอบและหวานอมเปรี้ยวไม่ต่างจากรสชาติมะม่วง

ปัจจุบันคงยากที่จะหาดูทั้งในเรือกสวนและตลาดผลไม้ สวนนงนุชพัทยาจึงได้นำมาจำลองให้คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ได้เห็นเป็นเช่นภาพแทนผลไม้แห่งตำานานไทย ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกทีหนึ่ง

fruit-model-nongnooch5ก้าวต่อไปเมื่อได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มขยายกิจกรรมงานประเพณีผนวกวัฒนธรรมไทยขึ้นยังบริเวณสวนนงนุช 2 ให้เป็น “Nongnooch Tradition Center” สำาหรับการแสดงงานประเพณีโบราณของไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทงกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแสดงซึ่งก็สร้างความสนุกสนานปานได้อยู่ในช่วงเทศกาลจริง

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทรงไทยของสถานที่ดังกล่าว ยังได้มีการนำเอางานประติมากรรมปูนปั้นเป็นรูปผลไม้ไทยจำนวน 36 ชิ้น มาจัดแสดงบนพื้นที่ 6×190 เมตร รวมจำนวน 110 ชิ้น จากที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในสวนเกษตรพัทยา โดยภาพปูนปั้น 36 ชิ้นเหล่านี้ได้สื่อถึงผลไม้ไทยที่มีอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออก อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สับปะรดศรีราชา นอกจากนี้ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิด เช่น กล้วยหอม แตงโม ขนุน มะเฟือง ลำาไย แตงไทย ส้มเขียวหวาน ฯลฯ

ขนาดความสูงของชิ้นงานแต่ละชิ้นจะอยู่ที่ 2 ถึง 5.5 เมตร โดยทุเรียนกับขนุนซึ่งมีขนาดความสูง 5 เมตร และสับปะรดภูเก็ตสูง 5.5 เมตร ดูจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบรรดานักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาในการเลือกซีนเพื่อโพสต์ท่าถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึก

เมื่อถ่ายภาพเสร็จก็เห็นกุลีกุจอโพสต์ส่งต่อผ่านระบบสื่อสารไร้สายให้คนปลายทางได้เห็นเพื่อกด “Like” กับใส่ข้อความ ก่อนจะแชร์กันต่อๆ ไปอีกไม่รู้ว่ากี่ View ต่อกี่ View

นี่คือความสุขของทุกๆ คน ที่สามารถค้นหาได้จากสวนนงนุชพัทยา!!

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo