งานพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการบูชาพระนางเจ้าจามเทวี ในวันที่ 3 ธันวาคม 25560

princess-jamdevi

มหากุศลจากศรัทธาอันยิ่งใหญ่ สมาทานศีล 5 ไหว้สาพระนางเจ้าจามเทวี

ด้วยความศรัทธาเคารพบูชาอย่างสูงที่มีแด่พระนางเจ้าจามเทวีมหาวีรกษัตรี แห่งนครหริภุญชัย ที่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและผู้มีจิตศรัทธาเคารพบูชามาอย่างยาวนานนับพันกว่าปี คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ และดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด จึงได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระนางเจ้าจามเทวี และพิธีทางพระพุทธศาสนาคือการสมาทานศีล 5 และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าจามเทวีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ และประธานคณะอนุกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้จาก คุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ กาญจนวิสิษฐผล

ในการนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ ได้เมตตามอบหมายให้ พระราชปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีท่านผู้มีเกียรติจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี อาทิ คุณสิทธิลักษณ์ สุทธิ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ “หมู่บ้านศีล ๕” พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ ดร.ทวีศักดิ์ เป่าบัณฑูร คุณอโนมา วิจิตรกรมและ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ นอกจากนี้คุณรวีรัตน์ ลักษณวิสิษฐ์ ได้ให้เกียรตินำอาหารมังสวิรัติมาออกโรงทาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเคารพบูชาพระนางเจ้าจามเทวีจากทั่วทุกสารทิศเป็นต้น ซึ่งภายหลังที่ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระนางเจ้าจามเทวีและพิธีทางพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้นแล้วได้มีการแสดงเทิดพระเกียรติแสงสีเสียงในชื่อชุดร้อยพันล้านล้านนา ประกอบด้วย 2 องค์ องค์ที่ 1เป็นการแสดงฟ้อนผางประทีป จากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนางรำ 108 นาง องค์ที่ 2 เป็นการแสดงร้องเพลงเทิดพระเกียรติประกอบแสงสีเสียงในชื่อบทเพลงพระนางเจ้าจามเทวี ประพันธ์คำร้องทำนองและขับร้อง โดย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับชมในพิธีเป็นอย่างมากด้วยการแสดงที่ยิ่งใหญ่งดงามตระการตาสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

พิธีสักการะบูชาพระนางเจ้าจามเทวีและพิธีทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถแห่งพระนางเจ้าจามเทวีที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข รวมทั้งได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านรวมทั้งได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ประกาศพระเกียรติคุณให้เกริกก้องไกลแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเพื่อจดจารจารึกไว้ตราบนานเท่านาน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo