คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล จากตราแม่ครัว ชวนแฟนข่าวร่วมกิจกรรม “รักษ์ป่า สร้างชีวิต”

คุณคูณ-1

คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการและผู้จัดการโรงงานจาก บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และ บริษัท ตราแม่ครัว มาบอกเล่าถึงจุดประสงค์ของการจัดโครงการ “รักษ์ป่า สร้างชีวิต”อุทยานแห่งชาติภูพาน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ที่ จังหวัดสกลนคร

จุดประสงค์ของการจัดโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ : ด้วยอุทยานแห่งชาติภูพาน เก้งมดแดง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก ทำให้พื้นที่ของอุทยานได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง พื้นที่ปลูกพืชไม่ได้ดี หากมีการปลูกพันธุ์พืช จะยากแก่การควบคุมหรือดูแล อาจจะนำไปสู่การเกิดไฟป่าได้ ทางบริษัท ตราแม่ครัว จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์และเอื้ออำนวยต่อวงจรชีวิตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ คือ การปลูกฝังชาวบ้าน หน่วยงาน องค์กร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าและสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยาน เพิ่มมากขึ้น  และเพื่อให้สอดคล้องกับ “แนวทางการปลูกป่า ตามคำพ่อ” เมื่อป่าสมบูรณ์สัตว์ก็อยู่ได้ เมื่อสัตว์อยู่ได้ คนก็อยู่ได้ มันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน

ทำไมถึงเลือกพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน เก้งมดแดง ในจังหวัด สกลนคร ในการจัดกิจกรรม : ด้วยตัวพื้นที่อุทยานฯ มีความแห้งแล้งค่อนข้างมาก ทำให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์ที่ทางบริษัท ตราแม่ครัว ตั้งเป้าหมาย ในการที่จะช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในประเทศให้กลับมามีความชุ่มชื้นได้มากที่สุด ดังนั้นการจัดกิจกรรมการปลูกป่า จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทได้ตั้งใจว่าจะต้องพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาอีกครั้ง ประจวบเหมาะกับที่ทางอุทยานฯ กำลังประสบปัญหากับพื้นที่แห้งแล้ง จากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท 360 เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น และโดยเฉพาะ พื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่ที่มีช้างป่า ที่ถูกนำมาปล่อย จาก “โครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ” เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา เมื่อสมเด็จฯ ท่านได้ทรงทอดพระเนตรเห็นช้างที่แก่หรือบาดเจ็บ จะทรงขอซื้อจากชาวบ้าน เพื่อนำมามาทดลองปล่อยในโครงการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ดังนั้นนอกจากจะทำการปลูกป่าแล้ว ยังมีกิจกรรมทำ “โป่งดิน” ให้ช้าง และ “ปลูกพันธุ์ไม้” โดยพันธ์ไม้ที่เลือกปลูก หวังให้เป็นอาหารของสัตว์ในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ โดยได้วางโครงการ ที่จะปลูกไผ่ เพื่อให้เป็นอาหารของช้างได้อีกทางหนึ่ง

4

ด้วยปัจจุบันอากาศร้อนและแล้งรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะป่าลดลง คุณอัศวินต์ มีวิสัยทัศน์ตรงส่วนนี้อย่างไรบ้าง : ทุกวันนี้โลกของเราร้อนขึ้นทำให้อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่ง มาจากที่คนบุกรุกผืนป่า มีการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามฤดูกาล มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ดังนั้นการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขอความร่วมมือกับคนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน ทั้งรัฐบาล และเอกชน ได้มาร่วมมือกันสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกป่า รวมถึงการอนุรักษ์ป่า เพื่อให้ป่าได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

คุณอัศวินต์ มีแนวทาง ให้กับบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักและเรื่องของ ป่าไม้ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำ ในการดำรงชีวิต อย่างไรบ้าง :อย่างที่เราทราบกันดีว่า ป่าไม้ในประเทศไทยเรา นับวันจะเหลือน้อยลงไปมาก ด้วยการถูกรุกล้ำขยายพื้นที่ป่า  ซึ่งป่าไม้ก็เหมือนชีวิตและถือได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่าง ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงเรื่องของการดูแลป่าไม้ โดยนำแฟนข่าวจาก ทีวี 360 องศา ไปสัมผัสกับพื้นที่จริง ได้ลงมือทำกิจกรรมจริง โดยวัตถุประสงค์อีกหนึ่งอย่างคือ การให้แฟนข่าวที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกระบอกเสียงในการช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่า จาก 10 คน เป็น 100 คน และจะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างจิตสำนึกผ่านการถ่ายทอดที่ได้มาเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

การได้ร่วมการจัดทำโครงการปลูกป่า กับทาง บริษัท 360 เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด : การร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้กับทางสถานีรักโลก ครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่ 2 แล้ว กับ โครงการ อุ่นไอรัก 360 องศา จากใจ…ตราแม่ครัว ด้วยการไปแจกผ้าห่ม อุปกรณ์การศึกษา และช่วยสร้างแนวกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  และในครั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม จะพาแฟนข่าวไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการ “รักษ์ป่า สร้างชีวิต” เพื่อสร้างและคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่ากันที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน (เก้งมดแดง) จังหวัดสกลนคร และทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ อุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติ

Art

ฝากถึงกิจกรรมและเชิญชวนแฟนข่าวที่จะมา ปลูกป่า ในครั้งนี้  : กิจกรรมการปลูกป่าในครั้งนี้ จะเป็นการนำพาผืนป่าให้กลับมาพบกับความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการทำกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจจากแฟนข่าว และประชาชนทั่วไป มาร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการปลูกป่าในครั้งนี้ มาร่วมคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติกันนะครับ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo