การันตีสุดยอดองค์กร สร้างสรรค์ผลงาน CSR ในการรับผิดชอบต่อสังคม

mag-article-por-pm1

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 15 ปี ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศแก่องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด โดย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” ในครั้งนี้ด้วย เป็นเกียรติคุณและความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคนอย่างยิ่งบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด มีนโยบายในการประกอบธุรกิจที่เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์กิจกรรม และประโยชน์แก่สังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เยาวชน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี พร้อมประกาศพลังเชิญชวนประชาชนชาวไทยหันมาทำความดีเพื่อสังคม เพื่อโลกตลอดไป แม้เราจะเป็นองค์กรเล็กๆ แต่หากร่วมกันทำ ผลที่จะเกิดขึ้นกับสังคม รับรองว่าไม่เล็กแน่นอน

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2018 All Rights Reserved

Footer Logo